Design a site like this with WordPress.com
Per començar

QUÈ FEM

L’AFA dóna suport de manera directa a les famílies i a l’escola en tot el que sigui necessari. Treballa amb l’objectiu general d’aconseguir una escola pública de qualitat. Vol afavorir i fomentar la participació de les famílies en el dia a dia de l’escola, i col·laborar amb la direcció del centre per generar dinàmiques de funcionament que contribueixin a l’educació dels nostres infants.

L’AFA de l’Escola Can Sorts…

  • Representa i defensa els interessos educatius dels seus associats, tant famílies, com alumnes i professors del centre.
  • Treballa en col·laboració amb la direcció de l’escola i el claustre de professors, sense interferir en la seva tasca pedagògica.
  • Dona suport aportant serveis que ajudis a les famílies a conciliar millor treball i escola.
  • Sol·licita ajuts econòmics a les administracions públiques.
  • Promou activitats de formació que permetin un bon assessorament en la difícil tasca d’educar l’alumnat.
  • Col·labora en l’adquisició d’equipaments i/o material per a l’escola.
  • A través del Consell Escolar intervé en les decisions que afecten l’escola.
  • Gestiona i administra els recursos que aporten els associats que una escola de les dimensions com la nostra comporta, de la forma més acurada possible.
  • Servir de nexe d’unió entre l’escola i les famílies, perquè tots junts puguem obtenir una educació de qualitat per als nostres fills i filles.

ESPEREM EL SUPORT DE TOTES LES FAMÍLIES QUE FORMEN PART DE L’ESCOLA. SI ENCARA NO HO HAS FET, FES-TE SOCI DE L’AFA CAN SORTS I FORMA PART ACTIVA DE L’ASSOCIACIÓ. TOTS FEM ESCOLA!!