Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Projecte Patis

L’escola Can Sorts està situada a Sentmenat, a prop d’un entorn de bosc. És un centre que inicialment era de dues línies però ha anat creixent fins a ser de tres línies, amb uns 650 alumnes aproximadament. És un edifici amb dos patis, un per Educació Infantil i un altre per Primària.

Des del curs 2017-18, a nivell de Claustre, s’estan duent a terme debats, reflexions i canvis metodològics per refer la línia pedagògica del centre i així treballar d’una manera molt més globalitzada que permeti que l’alumne sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Treballar amb un enfocament globalitzat permet als mestres respectar el ritme de cada infant i atendre la diversitat i dona cabuda a la millora dels espais exteriors de l’escola.

Fins fa poc temps, el pati era el lloc on els alumnes esmorzaven i s’esbargien abans de tornar a la classe. Actualment i des de l’enfocament globalitzat l’hem d’entendre com un espai més d’aprenentatge i ple d’oportunitats.

Així doncs, és com sorgeixen les nostres inquietuds amb el pati. La suposada “estona de l’esmorzar” ocupa dues hores i mitja a la setmana i un total de 525 hores de pati cada curs. A més, tot i tenir un pati gran per Primària i un altre per Infantil ens adonem que els alumnes acostumen a jugar sempre als mateixos jocs, sovint tenen conflictes i no tenen espais amb ombra i de descans.

És evident que els interessos dels nens i de les nenes han canviat i des de l’escola hem de donar resposta. Han de tenir espais on poder gaudir de la natura, d’experimentar, de relaxar-se, d’interacció, de descobriment i de relació.  Hem d’aprofitar l’entorn natural que tenim al municipi i fer-lo entrar a l’escola. Recuperar i renaturalitzar els espais exteriors per viure i conviure i per aprendre.

QUIN PATI VOLS?