Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Comissió Multimèdia

Què fem, qui som, on ens podeu trobar…  

L’AFA disposa de pàgina web pròpia, pàgina de Facebook, Instagram i Twitter. És un grup de treball d’activitat constant.  Es vol fer arribar tota la informació d’una manera ràpida, entenedora i veraç a totes les famílies.  Compartir projectes, propostes i temes d’actualitat.

Us animeu a participar?