Design a site like this with WordPress.com
Per començar

AFA

Associació de Famílies dels Alumnes de l’escola Can Sorts de Sentmenat

L’AFA de l’escola Can Sorts és la representació de les famílies dels alumnes del centre dins la comunitat educativa. Formem part de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya).

Com a qualsevol associació, l’AFA té una estructura organitzativa composta per una Junta Directiva que representa i gestiona l’associació durant el curs escolar. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AFA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes. Es potencia el treball en equip per implementar millores i donar servei i suport a les famílies de l’escola. Els diferents càrrecs que componen la Junta Directiva són:

01


Presidència

Representa a l’AFA i exerceix funcions de coordinació i dinamització del grup. Convoca i presideix reunions, executa acords i sempre la seva funció requereix el suport de tota la junta.

02


Secretaria

Responsable de la documentació, traslladar convocatòries, redacció de les actes, etc. Exerceix funcions d’organització i coordinació en col·laboració amb Presidència.

03


Tresoreria

Responsable dels comptes i el pressupost anual. Planifica recursos i aporta millores comptables que afavoreixen l’Associació. Juntament amb Presidència controla l’economia de l’AFA.

04


Comissions de Treball

“Gent maca fent coses maques”. Equips de treball integrats per membres de l’AFA que s’ocupen de diferents àmbits d’actuació que poden variar segons les necessitats de cada curs escolar.